donderdag 22 september 2022

Allemaal?


De “regel” heb je naaste lief als jezelf kennen we allemaal wel in een of andere formulering. En ik denk dat als we eerlijk zijn dat we dan wel zullen willen toegeven dat dat een goede leefregel is. Maar de meesten van ons nemen het woord naasten soms wel erg letterlijk. Ze beperken het tot buren en kennissen (net als overigens ook de oude Engelse vertaling, deed die neighbour vertaalde, hoewel een modernere vertaling “others” schrijft). Wie worden er nou bedoeld?

                                (Klik op lees meer)

donderdag 15 september 2022

Verwachting.

 

Mensen zijn uniek, geen twee zijn er hetzelfde. Al zijn er, omdat we op gelijksoortige manier naar de volwassenheid begeleid zijn ook overeenkomsten. 
In onze jeugd werd de basis voor ons karakter gelegd. Je leerde te communiceren, je in de gemeenschap waarin je leeft aan te passen en de nodige kennis en zelfvertrouwen te verwerven om voor jezell te kunnen zorgen.

Maar omdat we verschillen is voor iedereen dat wat ons gelukkig maakt weer anders en daardoor kan het leven soms heel gecompliceerd worden.
                                    (Klik op lees meer)

donderdag 8 september 2022

Verhalen

 

Elke morgen als ik na het ontbijt met mijn koffie zit te treuzelen kijk ik genietend naar twee oxbloodrode vazen die op het kastje voor me staan. Zo perfect van vorm, dat ik het destijds niet laten kon ze te kopen. En dan staat daarnaast ook nog die groene die ik op een kunstmarktje in Zuid-Frankrijk oppikte, onweerstaanbaar mooi. Het zou de perfecte bewaarplaats voor mijn as kunnen zijn.

Mooi... Wat is mooi?

Voor mij is mooi een gevoel, het maakt me blij, ik zou er echter geen goede omschrijving voor weten. Maar als ik vertel wat ik allemaal mooi vind, dan zou je het misschien begrijpen....